صفحه شخصی مطلب کیانی زاد   
 
نام و نام خانوادگی: مطلب کیانی زاد
استان: اصفهان - شهرستان: شاهین شهر
رشته: کارشناسی عمران
تاریخ عضویت:  1390/02/08
 روزنوشت ها    
 

 شتر دیدی ندیدی بخش عمومی

5

شتر دیدی ؛ ندیدی


مردی در صحرا بدنبال شترش می گشت تا اینکه به پسری برخورد

سراغ شتر را از او گرفت
پسر گفت : شترت یک چشمش کور بود؟
مرد گفت: بله
پسر پرسید : آیا یک طرف بار شیرین و طرف دیگرش ترش بود ؟
مرد گفت : بله
حالا بگو شتر کجاست ؟‌
پسر گفت من شتری ندیدم


مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید این پسر بلائی سر شتر او آورده و پسرک را نزد قاضی برد و ماجرا را برای قاضی تعریف کرد

قاضی از پسر پرسید : اگر تو شتر را ندیدی چطور مشخصات او را درست داده ای ؟
پسرک گفت : در راه ، روی خاک اثر پای شتری دیدم که فقط سبزه‌های یک طرف را خورده بود . فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور بود
بعد دیدم در یک طرف راه مگس بیشتر است و یک طرف دیگر پشه بیشتر است و چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی را نتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر شیرینی و یک لنگه دیگر ترشی بوده است

قاضی از هوش پسرک خوشش آمد و گفت : درست است که تو بی گناهی ولی زبانت باعث دردسرت شد . پس از این به بعد شتر دیدی ، ندیدی


این مثل هنگامی کاربرد دارد که پرحرفی باعث دردسر می شود . آسودگی در کم گفتن است و چکار داری که دخالت کنی ، شتر دیدی ندیدی و خلاص

چهارشنبه 26 آذر 1393 ساعت 08:35  
 نظرات    
 
زینب باران 15:00 چهارشنبه 26 آذر 1393
1
 زینب باران
سپاس مهندس کیانی زاد :)